Gisselberg arkitekter
HemProjektNyheterOm ossKontakt
Fler projekt

Volten

Nacka, Orminge
Markanvisning Volten, vinnande förslag
Förskola och 44 radhus på 5-6 Rok
Beställare: Engelbrekt Utveckling
År: 2019-Pågående

https://media.graphassets.com/l2cIMOMvTtyAOv7XjB2L

Markanvisningsområdet Volten ligger nordväst om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs, Booleden och andra vandringsleder. Med naturen som inspirationskälla har terrängen fått spela en avgörande roll i områdets gestaltning som karaktäriseras av dess höjdskillnader och skogen. För att kunna genomföra byggnationen i linje med vår ambition att bevara naturmiljön krävs smarta och hållbara byggtekniska lösningar. Trä är det centrala materialvalet. Fokus för projektet är att tillvarata mötet mellan människa och natur samt skapa en öppen och tillgänglig miljö. Med fasader och stomme i trä och gröna tak kompletteras området med inslag som främjar naturen.

I förskolan kan barnen leka och lära i en miljö där kreativitet och nyfikenhet frodas. Med öppna ytor i en blickfångande natur utvecklas barnen i en läromiljö präglad av intryck som relaterar till vår tids största fråga, hållbarhet och miljö. På gården kan barnen utnyttja terrängen som en naturlig plats för lek och rörelse. Med fasader och stomme i stora omfattningar av trä kompletteras området med inslag som verkar för att främja naturen.

https://media.graphassets.com/pY6sYGxoQqGkiZSPoIda
https://media.graphassets.com/rDD9o4GdTbWcCM6hGp1o
https://media.graphassets.com/fCvJ2FTxij7ndkFlU3dw
https://media.graphassets.com/ILe3b9nCRQCxo8Ja26CQ
https://media.graphassets.com/jgBERfOjSEKmAXyndDnB
https://media.graphassets.com/YmaA4CdS2Wy6fgvFfoLF

Radhusen är framtagna speciellt för Volten för att ge invånarna möjlighet till ett högkvalitativt boende som andas natur och funktionalitet. Områdets särskilda topografiska förutsättningar har beaktats i planeringen. Husen trappas ned med sutterrängvåningar vilket verkar i dialog med den lutande terrängen. Fasader med vertikala träpaneler kombinerat med gröna tak ramar in en harmonisk port till naturreservatet.

En stor gemensam gård med lekplats, odlingar, bärbuskar och fruktträd förstärker gemenskap grannar sinsemellan och främjar områdets insektsbiotoper.

https://media.graphassets.com/oXEvKciKQoux6F3KgbnF
https://media.graphassets.com/SBFBcQpPT9CTyHfORCbl
https://media.graphassets.com/CyKfhhVhTRqXfHhVW5hg
https://media.graphassets.com/UPuJKKxYSruKbrswTIeh

Kontakt
info@gisselberg.com

+46 8-643 85 13

Skånegatan 101
116 35 Stockholm

LinkedIn

© Gisselberg Arkitekter 2022