Gisselberg arkitekter
HemProjektNyheterOm ossKontakt
Fler projekt

Skoghem

https://media.graphassets.com/97caxjkrRae7rvFq3byJ

LSS Boende för unga vuxna
Nyby, Vallentuna
Markanvisningstävling
Beställare: Bolite
År: 2019

https://media.graphassets.com/PtHx6SqSSJ6nBt8lJxhr
https://media.graphassets.com/3qCeDMDlTwCJEWWAWyx3
https://media.graphassets.com/Mq2MjA7HR2G85tW0Yq6G
https://media.graphassets.com/R6WFRdSTTXqrxGymTxIl
https://media.graphassets.com/Th6v0kXQ0SSdA3Q3BrtQ
https://media.graphassets.com/9iqC0YFCTuKSiujrwzZg
https://media.graphassets.com/4fjOxFKPRFuhoDdxrR5s
https://media.graphassets.com/lGcAWHv1R2Kv4ODSPews

Markanvisningsområdet omfattar en detaljplanelagd tomt i stadsdelen Nyby, belägen ca 2 km från Vallentuna centrum. Byggnaden används som LSS-grupboende. Enligt gestaltningsidén placeras byggnaden med direktanslutning till skogsbrynet så att boende kan njuta av skogen. Byggnaden upprättas i trä för att skapa ytterligare kontakt och samhörighet med den grönska som präglar området. Skogsnaturen blir också en del av gårdens gestaltning. Oavsett om personen befinner sig inomhus eller utomhus är naturen alltid närvarande.

I trädgården finns planteringar och möjlighet för odling. Markbeläggningen är tillgänglig för rullstolar och andra gånghjälpmedel samt är enkel att underhålla, snöröja och halkbekämpa. Belysningen utomhus bidrar till att trädgården upplevs som inbjudande och trygg året runt. För en aktiv fritid finns en boulebana, där ytan även kan användas för andra spel. Skogsdungen på södra sidan av tomten bevaras för att skapa en biotopbrygga. Samtidigt tillgängliggörs skogen för de boende och besökare genom ett tillgängligt promenadstråk med grillplats.


Kontakt
info@gisselberg.com

+46 8-643 85 13

Skånegatan 101
116 35 Stockholm

LinkedIn

© Gisselberg Arkitekter 2022