Gisselberg arkitekter
HemProjektNyheterOm ossKontakt
Fler projekt

Samspel

https://media.graphassets.com/pO80XoYYStajeTokEs3e

Kv. Tärnan, Knivsta
Bostäder
Markanvisningstävling, vinnande förslag Samspel
Radhus,18 lägenheter
Beställare: Strand Fastigheter
År: 2022

Målet var att skapa ett nytt inslag med stark koppling till det befintliga bostadsområdet samt att förstärka parkens karaktär som en allmän mötesplats. Idén om ett nära samspel mellan parken, grannarna i området och föreslagen bebyggelse har utfört grunden för förslaget. Vi har skapat en miljö och ett boende som tillför direkt värde för de människor som bor i området.

Vi har velat skapa ett levande bostadskvarter där människor bor, lever och trivs tillsammans. Under planeringen har vi eftersträvat en variation med mindre och större bostäder; det ska finnas möjlighet att välja storlek på bostaden som passar en bäst. Hälsa, trygghet och möjlighet till sociala kontakter förstärks på många sätt av boendemiljön. På kvarteret Tärnan kan man bo och leva långsiktigt i en hållbar livsmiljö.

https://media.graphassets.com/XeZNoIOSNKkjvtavHKOd

Kv. Tärnan ligger på norra sidan av ”storkvarteret” bestånde av radhusen på södra sidan och lekparken i mitten. Kvarterets växtlighet koncentreras till den stora gemensamma gården som kopplas fysiskt, visuelt och socialt ihop med parken. Gården förstärker den befintliga parkens karaktär och utgör knytpunkten för den sociala aktiviteten i området samt skapar gemenskap bland grannar. Här finns möjlighet att odla i skyddat läge samt plats för bikupor eller andra gemensamma initiativ som drivs av boende. Matavfall komposteras lokalt och jorden som produceras används som jordförbättring för den gemensamma gården och för odlingar.

Befintliga träd sparas i så hög utsträckning som möjligt. Parken görs mer tillgänglig från gatan till norr med en ny gångväg mellan radhusvolymerna. Gården ansluts till omkringliggande vägar med häckar och gröna planteringar. Förgårdsmarken blir en övergång mellan det offentliga gaturummet och den privata tomtmarken. Förgårdsmark gestaltas med häckar, planteringsytor och parkeringar med gräsarmerad betong för att ge en sammanhållen karaktär i området.

https://media.graphassets.com/ZzTuyf4YTUChs1DJKdwR
https://media.graphassets.com/DxYoLaKYRrOZuKqfl24E
https://media.graphassets.com/imksyFPR5iH8yxEGoLXA
https://media.graphassets.com/tAnUhksBT6PcNxRIqLho
https://media.graphassets.com/zhMOWl7bQsy0OIv32VWL

Som hållbarhetsprincip ses helheten, där planering, byggtiden och använding av byggnaden håller ihop. Till slutet blir bygganderna en del både i energisystem, vardagsliv och socialt sammanhang. Husen har trästomme, träfasad och trätak på branta takdelar. Gröna tak används på flacka delen av tak kombinerat med solpaneler. Även förrådsbyggnader och miljörum har gröna tak. Husen är välisolerade och flexibla så att de kan förändras med de boendes behov.

Bostäderna består av radhus i två storlekar: Typhus 1 i tre plan och typhus 2 i två plan. Grundidéen är att skapa flexibilitet med generösa öppna planlösningar på alla plan där boende själva kan forma sitt hem utifrån behov och smak. Terrasser och uteplatser är stora och riktade mot den gemensamma gården och gröna parken.

https://media.graphassets.com/5O9tSkOTJyvg5Wi2cwZg
https://media.graphassets.com/LNHOYN5GS827EMgtnbVC

Kontakt
info@gisselberg.com

+46 8-643 85 13

Skånegatan 101
116 35 Stockholm

LinkedIn

© Gisselberg Arkitekter 2022