Gisselberg arkitekter
HemProjektNyheterOm ossKontakt
Markanvisningstävling i Lund

Publicerat: 2023-06-26

huvudbild_nyhet_lund_stud23.jpg

Gisselberg Arktiekter har tillsammans med Studentbostäder i Norden vunnit en markanvisningstävling, STUD23 i Brunnshög, Lund. Studentbostadstävlingen hade fokus på innovation, social hållbarhet, klimatneutralitet och cirkulär eknonomi. Byggrätten Snillet är en så kallad beklädnadsbyggnad med direkt anslutning till intilliggande mobilitetshus. Loftgångar med balkonger öppnas mot den gröna gården med gemensamma aktiviteter.


Kontakt
info@gisselberg.com

+46 8-643 85 13

Skånegatan 101
116 35 Stockholm

LinkedIn

© Gisselberg Arkitekter 2022